Szóbeli apraxia a beszéd motoros rendellenessége, amelyet a beszéd lelassulása, a magánhangzók és mássalhangzók eltorzulása, valamint a szavak vagy szótagok közötti gyakori szünetek jellemeznek. Vannak olyan gyermekek, akiknél fejlődési apraxia van, de ez a fajta probléma felmerülhet a felnőttek követésében is agysérülés (stroke, fejsérülés) vagy neurodegeneratív betegségek. Gyakran fordul elő szerzett beszédzavarral (beszédzavar) és a beszédmozgások végrehajtásának motoros problémáival (dysarthria).

Az apraxia fő nehézsége mozgástervezés. Miért történik ez? Alapvetően három hipotézis van:

  • A sérült programok hipotézise (Sérült programok hipotézise): a mozgások reprezentációja károsodott (legalább részben)
  • A program helyreállítási hiányának hipotézise (Programkeresési hiányos hipotézis): a probléma a megfelelő program aktiválása, amikor más motoros programok versenyben találják magukat (hasonlóak vagy nemrégiben aktiválódtak)
  • Csökkentett pufferkapacitás hipotézise (Csökkentett pufferkapacitás-hipotézis): a motortervezési puffer egyszerre legfeljebb egy motorprogramot tartalmazhat (amelynek mérete egy szótag nagysága)

A tanulmány

Mailend és munkatársai (2019) legutóbbi tanulmánya [1] megpróbálta összehasonlítani az utóbbi két hipotézist.


A résztvevők a következők voltak:

  • 8 apraxiás alany (közülük hat társult afáziával)
  • 9 afáziás, de apraxiás alany
  • 25 kontrollalany

A feladat egy kezdő szó (prím) megfigyelése volt, amely után megjelenik a kiejtendő szó (kék alapon fehér színnel). Bizonyos esetekben a szó azonos volt, másokban nem (ezért gyors váltásra volt szükség az első és a második inger között). A szavak egy szótagúak voltak, CVC szerkezettel és 3-4 fonémával.

Miért egy szótagú szavak? A két hipotézis megkülönböztetése. Valóban:

  • Ha a csökkentett puffer elmélet igaz lenne, akkor nem kellene különösebb lassulást látnunk, mivel a szavak egy szótagúak
  • Ha viszont a helyes program aktiválásának elmélete igaz lenne, akkor a különböző versengő programok miatt lassulás következne be

Az eredmények

A végén, az eredmények jelentős késést mutattak apraxiában szenvedő betegeknél, a program helyreállítási hipotézisének megfelelően. A motoros programokat tehát bizonyos mértékig a prímálás idején készítették el, de aztán más szó megjelenésekor módosítani kellett.

Egy másik nagyon érdekes szempont az afáziás, de apraxiás emberek, még mindig hibáztak, de:

  • A késleltetési idők nagyon hasonlóak voltak a kontroll csoportéihoz (ezért a váltás csak az apraxiában szenvedő alanyokat lassította)
  • Nem voltak szignifikáns különbségek az afáziás alanyok és a kontrollcsoport között, amikor a prím szavához hasonló (de nem azonos) szót javasoltak.

Anyagaink afáziához

Minden alkalmazás ingyenesen használható online. A webes alkalmazásokat offline módban is használhatja a számítógépen, és támogathatja munkánkat letöltés afázia KIT. Ez a gyűjtemény 5 webalkalmazást tartalmaz (Írja be a szót, Lexikai megértés, A szótagok elnevezése, A szótagok felismerése és A szótagok táblázata), amelyeket PC-n kell használni, és több mint ezer oldalnyi kártyát nyomtatással, kommunikációs táblázatokkal és különféle anyagokkal.

Három nagy tevékenységi gyűjteményt készítettünk a PDF nyelven is, területre osztva:

Elméleti cikkek abeszédzavar meglátogathatod archívumunk.

Indítsa el a gépelést, és nyomja meg az Enter billentyűt a kereséshez

Andrea Vianello minden szavam, amit tudtamAfázia és a stroke kora